4568454 - COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU) / Buzescu

4 contracte in valoare de 19.058.539 RON / 3.929.596 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1058015 - Servicii de proiectare si execuţie lucrări pentru investitia Modernizare drumuri de interes local in comuna Buzescu , județul Teleorman

4568454 - COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

4.796.200,25 RON

988.907 EUR

15

septembrie

2021

SCNA1035205 - „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Buzescu, judetul Teleorman si sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in comuna Buzescu, judetul Teleorman”

4568454 - COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU)

45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

10.702.496,2 RON

2.206.700 EUR

09

aprilie

2020

225958 - Modernizare drumuri de interes local în comuna Buzescu, jud. Teleorman

4568454 - COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

3.180.293,76 RON

655.731 EUR

16

noiembrie

2018

SCNA1006242 - Furnizare buldoexcavator si accesorii pentru obiectivul „Achizitie utilaj pentru servicii publice comuna Buzescu, jud. Teleorman,,

4568454 - COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU)

43262100-8 - Excavatoare mecanice (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

379.550 RON

78.258 EUR

13

octombrie

2018

Politica de confidentialitate