Modernizare drumuri de interes local în comuna Buzescu, jud. Teleorman

SEAP
ID:
225958
Data:
16/11/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
3.180.293,76 RON
Descriere:
Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectul:Modernizare drumuri de interes local în comuna Buzescu, jud. Teleorman In aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, la aplicarea procedurii simplificate si in masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile
Loturi:
3.406.526,57 RON
1
1