„Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Buzescu, judetul Teleorman si sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in comuna Buzescu, judetul Teleorman”

SEAP
ID:
SCNA1035205
Data:
09/04/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Buzescu
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Valoare:
10.702.496,2 RON
Descriere:
Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 10.810.981,14 lei fara TVA si a rezultat prin insumarea valorii estimate a celor doua sisteme de alimentare cu apa si de canalizare Pentru “SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA BUZESCU, JUDETUL TELEORMAN” Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului: 293.060,54 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 1.448.108,94 lei fara TVA, Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 10.507,79 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 317.462,20 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 18.024,37 lei fara TVA Valoarea estimata “SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA BUZESCU, JUDETUL TELEORMAN” este de 2.087.163,84 lei fara TVA Pentru “SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA BUZESCU, JUDETUL TELEORMAN” Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului: 221.612,14 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 6.481.964,34 lei fara TVA, Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 12.672,89 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 1.974.015,64 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 33.552,29 lei fara TVA Valoarea estimata “SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA BUZESCU, JUDETUL TELEORMAN” este de 8.723.817,30 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile
Loturi:
com. Buzescu
Default lot
Achizitie executie lucrari avand ca obiectiv: „Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Buzescu, judetul Teleorman si sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in comuna Buzescu, judetul Teleorman”
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro