Servicii de proiectare si execuţie lucrări pentru investitia Modernizare drumuri de interes local in comuna Buzescu , județul Teleorman

SEAP
ID:
SCNA1058015
Data:
15/09/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Buzescu
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
4.796.200,25 RON
Descriere:
1. Proiectare și execuție lucrări de construcție a drumurilor de interes local in cadrul obiectivului : „Servicii de proiectare si execuţie lucrări pentru investitia Modernizare drumuri de interes local in comuna Buzescu , județul Teleorman” În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare simplificat (in cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
COMUNA BUZESCU
Default lot
Servicii de proiectare si execuţie lucrări pentru investitia Modernizare drumuri de interes local in comuna Buzescu, județul Teleorman. Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE) și asistență tehnică din partea proiectantului. Valoarea totala estimata este de: 4.893.151,67 LEI fara TVA, din care: 1) Proiectare = 99.160,83 lei - neeligibil 2) ATP = 20.488,08 lei - neeligibil 3) Constructii si instalatii = 4.701.752,54 lei din care : - 4.459.111,54 lei - eligibil : - 242.641,00 lei neeligibil (aferent categoriilor de lucrări Terasamente, Drumuri laterale, Pasaj CF). 4) OS = 71.750,22 lei – neeligibil .
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro