PRO BIODIVERSITAS SRL

Cod fiscal: RO31790848 | Bucuresti

8 contracte in valoare de 37.016.907 RON / 7.632.352 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1053750 - Servicii de elaborare Studii (fezabilitate, fundamentare,etc.) necesare elaborarii proiectului ”Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității costiere și marine din cuprinsul ariei protejate: ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud” ce va fi propus spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protectie conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate".

27974842 - Asociatia BlackSea SPA

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

817.000 RON

168.454 EUR

12

aprilie

2021

SCNA1044247 - Monitorizarea impactului activităților de reconstrucție ecologică asupra diversității și abundenței artropodelor terestre

26358046 - FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA

90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

323.760 RON

66.755 EUR

04

ianuarie

2021