Elaborare metodologii de monitorizare a eficientei masurilor active B1-B6 în cadrul Proiectului cod Cod SMIS 133327 - ”Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zona acestuia”

SEAP
ID:
SCNA1048453
Data:
08/01/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brezoi / Valcea
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
73210000-7 - Servicii de consultanta in cercetare (Rev.2)
Valoare:
182.000 RON
Descriere:
Prestatorul va elabora: 1. Metodologie de monitorizare a activității de refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor și a eficienței implementării măsurii asupra stării de conservare a speciilor de pești vizate precum și habitatele acestora. 2. Metodologie de monitorizare a activitații de construcție/utilizare topliță respectiv repopulare cu specii de pesti de importanță comunitară/naționala precum si a habitatelor acestora. 3. Metodologie de monitorizare a activitații de îmbunatațire a habitului de hranire pe 1 ha si 240 ha habitat cuibarire. 4. Metodologie de monitorizare a activitații de reducere a conflictelor om-lup. 5. Metodologie de monitorizare a efectelor activității reducere mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării cu rețeaua de Medie Tensiune în doua zone (linii MT) din interiorul PNC 6. Metodologie de monitorizare a efectelor activitații detectare si alertare precoce a incendiilor ce afecteaza habitatele
Loturi:
La sediul prestatorului.
Default lot
1. Metodologie de monitorizare a activității de refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor și a eficienței implementării măsurii asupra stării de conservare a speciilor de pești vizate precum și habitatele acestora. 2. Metodologie de monitorizare a activitații de construcție/utilizare topliță respectiv repopulare cu specii de pesti de importanță comunitară/naționala precum si a habitatelor acestora. 3. Metodologie de monitorizare a activitații de îmbunatațire a habitului de hranire pe 1 ha si 240 ha habitat cuibarire. 4. Metodologie de monitorizare a activitații de reducere a conflictelor om-lup. 5. Metodologie de monitorizare a efectelor activității reducere mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării cu rețeaua de Medie Tensiune în doua zone (linii MT) din interiorul PNC 6. Metodologie de monitorizare a efectelor activitații detectare si alertare precoce a incendiilor ce afecteaza habitatele