CITADINA 98

Cod fiscal: RO 1634561 | Galati

55 contracte in valoare de 1.479.339.493 RON / 305.018.452 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1050736 - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „ Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

42.121.190,36 RON

8.684.782 EUR

24

noiembrie

2022

CAN1072572 - Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)"

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

88.397.396,25 RON

18.226.267 EUR

27

octombrie

2022

SCNA1075451 - SUPLIMENTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, ILFOV” – lucrari suplimentare

4364527 - CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

872.121,83 RON

179.819 EUR

02

septembrie

2022

CAN1024025 - LUCRĂRI DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2019 – 2023

4231776 - JUDETUL IALOMITA

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

57.760.116,63 RON

11.909.302 EUR

23

iulie

2022

CAN1024025 - LUCRĂRI DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2019 – 2023

4231776 - JUDETUL IALOMITA

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

57.760.116,63 RON

11.909.302 EUR

14

iulie

2022

SCNA1072451 - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 171 SI DC FATA – IZVORU IN COMUNA VEDEA, JUDETUL ARGES

5050573 - COMUNA VEDEA

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

7.104.995,91 RON

1.464.948 EUR

06

iulie

2022

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro