4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) / Focsani

495 contracte in valoare de 2.998.589.750 RON / 618.265.928 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1050736 - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „ Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

42.121.190,36 RON

8.684.782 EUR

24

noiembrie

2022

SCNA1056986 - Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

1.064.000 RON

219.381 EUR

24

noiembrie

2022

CAN1062336 - SERVICII DE PAZA PENTRU OBIECTIVELE APARTINANAD UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE JUDETUL VRANCEA IN PERIOADA 2021-2022

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

4.486.007,28 RON

924.950 EUR

22

noiembrie

2022

4.076.855,2 RON

840.589 EUR

19

noiembrie

2022

4.101.066,26 RON

845.581 EUR

19

noiembrie

2022

CAN1091171 - Delegare a gestiunii serviciului public județean de transport de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a județului Vrancea, pentru perioada 2022 - 2028 pentru 2 loturi

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

06

noiembrie

2022

CAN1090796 - Furnizare de Gaze naturale pentru locurile de consum din patrimoniul UAT Judetul Vrancea în perioada 2023-2027

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

03

noiembrie

2022

CAN1090558 - Furnizare de Energie Electrica pentru locurile de consum din patrimoniul UAT Judetul Vrancea în perioada 2023-2025

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

30

octombrie

2022

CAN1090112 - Furnizare de Energie Electrica pentru locurile de consum din patrimoniul UAT Judetul Vrancea în perioada 2023-2025

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

26

octombrie

2022

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro