ADAL SOLUTIONS

Cod fiscal: 35254230 | Santimbru

10 contracte in valoare de 23.335.392 RON / 4.811.421 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1047914 - Achiziția serviciilor de proiectare faza DTAC+PT+detalii executie +caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a documentatiilor, inclusiv servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor privind obiectivul:„CONSTRUIRE, DOTARE SI OPERATIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL – ACTIVITATI EDUCATIVE, CULTURALE, RECREATIVE, SOCIO-CULTURALE" cod SMIS 129287, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020

4562923 - MUNICIPIUL ALBA IULIA

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

9.210.000 RON

1.898.969 EUR

28

decembrie

2021

SCNA1042738 - Servicii de completare/actualizare proiectare și execuţie pentru obiectiv investiţii „Construire cămin cultural, cabinete medicale si muzeu etnografic” Pâclișa, municipiul Alba Iulia.

4562923 - MUNICIPIUL ALBA IULIA

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

2.337.077,66 RON

481.872 EUR

16

septembrie

2020

SCNA1031770 - Acord cadru de lucrări de întreținere și reparații în Cetatea Bastionară de tip Vauban Alba Carolina

4562923 - MUNICIPIUL ALBA IULIA

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

1.995.880,8 RON

411.522 EUR

03

februarie

2020

SCNA1015948 - Elaborare Proiect Tehnic si executie de lucrari pentru realizarea obiectivului „DEMOLARE SI CONSTRUIRE GRADINITA COMUNA POIANA SIBIULUI.JUD SIBIU

4307009 - Comuna Poiana Sibiului

45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

2.282.114 RON

470.539 EUR

09

mai

2019

183433 - LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII IN CETATEA BASTIONARA DE TIP VAUBAN ALBA CAROLINA

4562923 - MUNICIPIUL ALBA IULIA

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

1.545.835,92 RON

318.729 EUR

19

noiembrie

2014