3694900 - Comuna Leordina / Leordina

5 contracte in valoare de 21.953.823 RON / 4.526.561 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1035959 - Execuție lucrări de construcție pentru proiectul ‚Scoala nr. 1, Corp B din Leordina, judetul Maramures’

3694900 - Comuna Leordina

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

1.337.957 RON

275.867 EUR

27

aprilie

2020

SCNA1016625 - Executie lucrari pentru proiectul „Realizare de podete noi pe vaile din localitatea Leordina, judetul Maramures”

3694900 - Comuna Leordina

45221220-0 - Podete (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

629.997,29 RON

129.896 EUR

21

mai

2019

SCNA1007890 - Servicii de proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul Maramureș”

3694900 - Comuna Leordina

45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

6.023.873,41 RON

1.242.036 EUR

09

noiembrie

2018

6.100.285 RON

1.257.791 EUR

03

iulie

2015