Servicii de proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul Maramureș”

SEAP
ID:
SCNA1007890
Data:
09/11/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Leordina
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Valoare:
6.023.873,41 RON
Descriere:
Servicii de proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul Maramureș” Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionata in invitatia de participare.
Loturi:
Comuna Leordina
Default lot
Servicii de proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul Maramureș”