4508720 - Comuna Nufaru / Nufaru

18 contracte in valoare de 18.309.165 RON / 3.775.086 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1074095 - Achizitie utilaj PSI și echipamente specifice intervențiilor în situații de urgență în cadrul proiectului „Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea SVSU Nufăru, sat Ilganii de Jos, județul Tulcea” Cos SMIS 152339

4508720 - Comuna Nufaru

34144200-0 - Vehicule pentru servicii de urgenta (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

438.300 RON

90.371 EUR

04

august

2022

460.000 RON

94.845 EUR

08

decembrie

2021

SCNA1052405 - Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere, Modernizare, Dotare Cladire Scoala Nufaru, Construire Sala si Terenuri de Sport" - Cod SMIS 124940

4508720 - Comuna Nufaru

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

4.555.660,79 RON

939.312 EUR

12

mai

2021

SCNA1044961 - Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea"- Cod SMIS 124765

4508720 - Comuna Nufaru

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

1.360.492,7 RON

280.514 EUR

30

octombrie

2020

SCNA1035338 - Servicii de proiectare faza DTAC+PT+DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere, Modernizare, Dotare Clădire Școala Nufăru, Construire Sală și Terenuri de Sport

4508720 - Comuna Nufaru

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

47.994 RON

9.896 EUR

13

aprilie

2020

SCNA1032833 - Servicii de proiectare faza DTAC+PT+DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Reabilitare și extindere Școala Malcoci, comuna Nufăru, județul Tulcea

4508720 - Comuna Nufaru

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

16.834 RON

3.471 EUR

27

februarie

2020

SCNA1027256 - Execuție lucrări de construire aferente obiectivului de investiții "CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL ÎN LOC. NUFĂRU, COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA"

4508720 - Comuna Nufaru

45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

873.530,64 RON

180.109 EUR

13

noiembrie

2019

SCNA1017260 - Proiectare și execuție lucrări de modernizare a drumurilor de interes local în cadrul proiectului ,,STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUD. TULCEA“

4508720 - Comuna Nufaru

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

3.996.464,87 RON

824.013 EUR

31

mai

2019

SCNA1002271 - Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare gradinita Malcoci Comuna Nufaru judetul Tulcea

4508720 - Comuna Nufaru

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

638.406,23 RON

131.630 EUR

03

august

2018

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro