4535821 - COMUNA HELEGIU / Helegiu

16 contracte in valoare de 21.426.984 RON / 4.417.935 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1011425 - Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu

4535821 - COMUNA HELEGIU

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

520.598,68 RON

107.340 EUR

16

ianuarie

2019

SCNA1007235 - Modernizare dispensar medical sat Helegiu

4535821 - COMUNA HELEGIU

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

634.377,25 RON

130.799 EUR

30

octombrie

2018

192635 - „Achizi?ie buldoexcavator pentru Interven?ii în Situa?ii de Urgen?a, comuna Helegiu, jude?ul Bacau”, finantat prin PNDR/FEADR M413.322

4535821 - COMUNA HELEGIU

43211000-5 - Buldozere (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

255.200 RON

52.619 EUR

01

octombrie

2015

189450 - „Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, l = 2,30 km, comuna Helegiu, judetul Bacau”

4535821 - COMUNA HELEGIU

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

2.612.951 RON

538.753 EUR

24

iunie

2015

180773 - “Schimbare destinatie scoala Bratila si infiintare centru de recreere pentru populatia rurala, comuna Helegiu”

4535821 - COMUNA HELEGIU

45212172-2 - Lucrari de constructii de centre de recreere (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

847.482 RON

174.739 EUR

18

august

2014

154732 - Construire Camin cultural Deleni, comuna Helegiu, judetul Bacau.

4535821 - COMUNA HELEGIU

45212300-9 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

390.964 RON

80.611 EUR

02

iulie

2012

148869 - Furnizare produse pentru dotare obiective proiect integrat

4535821 - COMUNA HELEGIU

39000000-2 - Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

145.906 RON

30.084 EUR

08

februarie

2012

136879 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier)

4535821 - COMUNA HELEGIU

71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

46.360 RON

9.559 EUR

01

iulie

2011

123058 - Servicii de consultanta pentru realizarea si gestionarea unui proiect integrat finantat prin PNDR Ma

4535821 - COMUNA HELEGIU

74231100-8 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.1)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

265.000 RON

54.639 EUR

30

noiembrie

2010

Pagina urmatoare