Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu

SEAP
ID:
SCNA1011425
Data:
16/01/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Helegiu / Bacau
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Valoare:
520.598,68 RON
Descriere:
Obiectul contractului il reprezinta Executie lucrari aferente obiectivului de investitii “Modernizare si consolidare camin cultural sat Helegiu” Valoarea estimată pentru lucrări 549754,25 lei fara TVA din care: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului cap. 2 - 6116,61 lei fara TVA, Constructii si instalatii cap. 4.1 - 527267,66 lei fara TVA, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cap 4.2 - 666,17 lei fara TVA, Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj cap. 4.3 - 11622,96 lei fara TVA, Organizare de santier cap. 5.1 - 4080,85 lei fara TVA Tinand cont de prevederile art. 103 alin. (2) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precizam ca autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile.
Loturi:
Localitatea Helegiu, Comuna Helegiu, judetul Bacau
Default lot
Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari aferente obiectivului de investitii “Modernizare si consolidare camin cultural sat Helegiu” Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului cap. 2 - 6116,61 lei fara TVA, Constructii si instalatii cap. 4.1 - 527267,66 lei fara TVA, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cap 4.2 - 666,17 lei fara TVA, Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj cap. 4.3 - 11622,96 lei fara TVA, Organizare de santier cap. 5.1 - 4080,85 lei fara TVA Lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii se executa in cadrul proiectului finantat prin PNDR, FEADR in baza contractului de finantare nr. C1920076P206610400016/13.06.2018.