CITADINA 98

Cod fiscal: RO 1634561 | Galati

68 contracte in valoare de 2.823.215.614 RON / 582.106.312 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1050736 - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „ Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

42.121.190,36 RON

8.684.782 EUR

24

noiembrie

2022

CAN1092225 - Refacere sistem rutier şi regenerare urbană interioare cartier Aurel Vlaicu II

3814810 - Municipiul Galati

45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

15.126.215,94 RON

3.118.807 EUR

20

noiembrie

2022

CAN1091808 - Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul ”Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea”, POIM 2014-2020, COD SMIS 151331

RO 73452 - R.A. AEROPORTUL ORADEA

45235000-3 - Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

79.407.585,75 RON

16.372.698 EUR

16

noiembrie

2022

460.124.490,04 RON

94.871.029 EUR

22

octombrie

2022

SCNA1076780 - Execuție lucrări la obiectivul de investiție: "MODERNIZARE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN COMUNA VÂNĂTORI, JUDEȚUL GALAȚI”

4393212 - COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

14.972.219,55 RON

3.087.056 EUR

30

septembrie

2022

15.216.210,79 RON

3.137.363 EUR

30

august

2022

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro