EXCLUS PROD S.R.L.

Cod fiscal: RO 14919633 | Bucuresti

8 contracte in valoare de 7.476.834 RON / 1.541.615 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1012506 - Activități de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate vizate de proiect

2612839 - Judetul Neamt

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

865.861 RON

178.528 EUR

27

iulie

2021

SCNA1012506 - Activități de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate vizate de proiect

2612839 - Judetul Neamt

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

865.861 RON

178.528 EUR

07

iunie

2021

CAN1055958 - Prestarea serviciilor de informare si promovare proiect si furnizare materiale promotionale in cadrul proiectului “Masuri adecvate de management pentru conservarea biodiversitatii, promovarea culturii traditionale a comunitatilor locale si a ecoturismului in Parcul National Cozia si in siturile Natura 2000 din zona acestuia”, respectiv: B. 8. Marcarea corespunzătoare a celor 12 trasee ecoturistice, a celor 3 poteci tematice, reactualizarea și tipărirea hărții ecoturistice și realizarea unui sistem eficient de informare/avertizare cu privire la regulile de vizitare din PNC și importanța păstrării habitatelor și speciilor din imediata vecinătate a potecilor B.11. Informarea şi publicitatea proiectului, B.12.1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale de pe teritoriul Parcului Național Cozia, cu privire la importanța reconstrucției ecologice a habitatelor vizate, prin organizarea a 7 întâlniri publice și distribuirea de materiale de informare și conștientizare B.12.2. Actualizarea și îmbunătățirea siteului www.cozia.ro B.12.3. Creșterea gradului de informare a elevilor și profesorilor, cu privire la importanța reconstrucției ecologice a habitatelor vizate de proiect și a beneficiilor generate de acestea, prin organizarea în 7 unități școlare a unor ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie. B.12.4 Elaborare si diseminarea de materiale informare și de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare a capitalului natural din PN Cozia, cu ocazia diferitelor evenimente de mediu care se vor organiza la Centru de vizitare Brezoi B.12.5 Desfăşurarea unor programe educative în şcoli

25631538 - R.N.P. Administratia Parcului National Cozia R.A.

79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

1.742.100,84 RON

359.196 EUR

17

mai

2021

SCNA1041632 - Broșura "Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale" (livrare și tipărire) cod CPV principal 22100000-1, cod CPV suplimentar 79800000-2

RO 2842935 - MUZEUL NATIONAL PELES

22100000-1 - Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

82.600 RON

17.031 EUR

25

august

2020

SCNA1012506 - Activități de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate vizate de proiect

2612839 - Judetul Neamt

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

865.861 RON

178.528 EUR

14

februarie

2019

SCNA1001509 - Tiparituri - Cataloage si brosuri de prezentare

RO 2842935 - MUZEUL NATIONAL PELES

22100000-1 - Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

161.140 RON

33.225 EUR

19

iulie

2018