Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite

SEAP
ID:
188005
Data:
13/04/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite, conform caietelor de sarcini
Loturi:
21.715.621 RON
Drumurile judetene din judetul Teleorman
Intretinere drumuri pietruite
Se vor executa lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene, respectiv intretinere drumuri pietruite, conform caietului de sarcini.
17.489.210 RON
Drumurile judetene din judetul Teleorman
Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase
Se vor executa lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene, respectiv intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, conform caietului de sarcini.