4652686 - JUDETUL TELEORMAN / Alexandria

232 contracte in valoare de 2.040.678.809 RON / 420.758.517 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1055514 - Elaborare harti de risc: Lot 1 - Elaborare harti de risc natural pentru cutremure, Lot 2 - Elaborare harti de risc la alunecari de teren.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

26

iulie

2021

CAN1058911 - Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investitii „Vacanță pentru suflet în Teleorman”

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

11

iulie

2021

SCNA1054345 - Autoturisme

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

290.000 RON

59.794 EUR

29

iunie

2021

SCNA1053363 - Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

14.595.891,72 RON

3.009.462 EUR

04

iunie

2021

CAN1025916 - Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 – Zona nr. 1 VEST Lot 2 – Zona nr. 2 EST

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

38.347.104,43 RON

7.906.619 EUR

19

mai

2021

SCNA1052402 - Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

12

mai

2021

SCNA1049074 - Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

27

ianuarie

2021

SCNA1049060 - Servicii elaborare studii: Lot 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

52.635 RON

10.853 EUR

26

ianuarie

2021

Pagina urmatoare