Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a judetului Teleorman

  SEAP
  ID
  CAN1091688
  Data
  27 Mai 2024
  Valoare
  0 RON
  Stare
  Anulata
  Tip procedura:
  Licitatie deschisa
  Tipul contractului::
  Servicii
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Alexandria
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Obiectul contractului consta in delegarea gestiunii serviciilor publice de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a judetului Teleorman. Serviciul public de transport judetean de persoane prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, aflat sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul autoritatii administratiei publice judetene, in aria de comptenta a judetului Teleorman. Prestarea serviciului se va face cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, a Legii nr. 92/2007, a Legii nr. 51/2006 si in conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a serviciului si Caietului de sarcini prin delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoariala de competenta a judetului Teleorman, cu impartire pe 68 loturi corespunzator fiecarui traseu din Programul de Transport judetean. Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta, in conditiile legislatiei din materia achizitiilor sectoariale, cantitatea serviciilor, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in situatia in care devine necesara prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi statii. La fiecare lot se ia in considerare posibilitatea modificarii contractului cu maxim 10% a rulajului estimat, in conformitate cu art.14 si art.241 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 17 alin. (1) lit. c) si art. 27 alin. (1) lit.a) din Legea 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. NOTA 1: Numarul de zile inainte de termenul - limita pentru primirea ofertelor pana cand Ofertantii pot solicita clarificari: 24 zile. Numarul de zile calendaristice inainte termenului limita de primire a Ofertelor la care Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primire de la operatorii economici interesati: 15 zile. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.)
  Loturi: