Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" : Lot 1 - mobilier, instrumentar si echipamente medicale mici

  SEAP
  ID
  CAN1090029
  Data
  27 Septembrie 2022
  Valoare
  265.010,64 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Licitatie deschisa
  Tipul contractului::
  Furnizare
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Alexandria , Teleorman
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Furnizarea de echipamente/ bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lotul 1 – mobilier, instrumentar şi echipamente medicale mici, conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest termen, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari inainte cu 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
  Loturi:
  Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Teleorman
  Default lot
  Furnizarea de echipamente/bunuri: Lot 1 - mobilier, instrumentar si echipamente medicale mici