Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" : Lot 1 - mobilier, instrumentar si echipamente medicale mici

SEAP
ID:
CAN1090029
Data:
20/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
265.010,64 RON
Descriere:
Furnizarea de echipamente/ bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lotul 1 – mobilier, instrumentar şi echipamente medicale mici, conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest termen, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari inainte cu 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Teleorman
Default lot
Furnizarea de echipamente/bunuri: Lot 1 - mobilier, instrumentar si echipamente medicale mici
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro