Achiziție implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor și retro-digitalizarea arhivei

SEAP
ID:
CAN1087886
Data:
25/09/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
72212517-6 - Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Achizitie sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administratiei locale si servicii de retrodigitalizare, conform Caietului de sarcini. Prin acest contract de achiziție publică, se urmareste implementarea unui sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administratiei locale si servicii de retrodigitalizare. Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări: 19. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 11. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
sediul Consiliului Judetean Teleorman
Default lot
Contractul de achiziție publică „Achizitie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea arhivei” are ca scop implementarea unui sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administratiei locale si servicii de retrodigitalizare. Serviciile incluse în obiectul achiziţiei sunt: - furnizarea echipamentelor aferente sistemului informatic integrat; - instalarea, configurarea și testarea infrastructurii hardware; - instalarea și configurarea soluțiilor software de bază ale sistemului informatic integrat; - implementarea sistemului informatic integrat; - instalarea și configurarea sistemului informatic integrat; - realizarea testelor functionale si de acceptanță; - retro-digitalizarea arhivei Consiliului Județean Teleorman; - migrarea datelor.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro