,,Servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea pregatirii aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Teleorman”

SEAP
ID:
CAN1086611
Data:
09/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
Valoare:
2.184.725 RON
Descriere:
,,Servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea pregatirii aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Teleorman" conform caietului de sarcini. Numărul de zile înainte de termenul - limită pentru primirea ofertelor până când ofertanţii pot solicita clarificări: 21 Numarul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitarile de clarificari şi/sau informaíi suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi : 11 zile Toate solicitarile de clarificări precum si raspunsurile la acestea se vor transmite prin intermediul SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
Judetul Teleorman.
Default lot
Serviciile solicitate sunt în conformitate cu caietul de sarcini, respectiv: Activitatea 1 – Elaborare studii preliminare Activitatea 2 - Elaborarea Studiului de fezabilitate, a studiilor suport și a documentelor necesare Studiului de fezabilitate Activitatea 3 - Elaborarea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport aferente acesteia (Analiza Cost - Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea impactului asupra mediului), inclusiv suport acordat Autorității contractante pe întreaga perioadă de verificare și evaluare a Aplicației de Finanțare Activitatea 4 - Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice din cadrul Proiectului Activitatea 5 - Organizarea de seminarii și întocmire comunicate de presa
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro