SUPLIMENTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, ILFOV” – lucrari suplimentare

  SEAP
  ID
  SCNA1075451
  Data
  17 August 2022
  Valoare
  872.121,83 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Lucrari
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Chiajna
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Lucrarile suplimentare, rezultate, conform Dispozitiilor Nr. 1 si 2, emise de Proiectantul SC INTERACTIVE DESIGN S.R.L. pe parcursul implementarii contractului avand ca obiect „SUPLIMENTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV”, se regasesc si sunt descrise in cadrul Memoriului justificativ inclus in Documentatia de atribuire. Valoarea estimata: 872.278,87 lei fără TVA, fiind compusă din: - Suplimentare PEHD 315 De; - Modificare diametru PVC KG 500 si 600; - Deviere drum local; In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 5 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
  Loturi:
  Comuna CHIAJNA, judetul ILFOV
  Default lot
  - Suplimentare PEHD 315 De; - Modificare diametru PVC KG 500 si 600; - Deviere drum local; Valoarea estimata fara TVA: 872.278,87 lei