SUPLIMENTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, ILFOV” – lucrari suplimentare

SEAP
ID:
SCNA1075451
Data:
02/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Chiajna
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Valoare:
872.121,83 RON
Descriere:
Lucrarile suplimentare, rezultate, conform Dispozitiilor Nr. 1 si 2, emise de Proiectantul SC INTERACTIVE DESIGN S.R.L. pe parcursul implementarii contractului avand ca obiect „SUPLIMENTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV”, se regasesc si sunt descrise in cadrul Memoriului justificativ inclus in Documentatia de atribuire. Valoarea estimata: 872.278,87 lei fără TVA, fiind compusă din: - Suplimentare PEHD 315 De; - Modificare diametru PVC KG 500 si 600; - Deviere drum local; In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 5 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Comuna CHIAJNA, judetul ILFOV
Default lot
- Suplimentare PEHD 315 De; - Modificare diametru PVC KG 500 si 600; - Deviere drum local; Valoarea estimata fara TVA: 872.278,87 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro