Întreţinere si amenajare a spaţiilor verzi din municipiul Satu Mare: Zonele verzi cuprinse între B-dul Vasile Lucaciu (exclusiv), B-dul Henri Coandă (exclusiv), calea ferată, str. Fabricii, str. Wolfenbuttel (exclusiv), str. Ceahlăului (exclusiv), str. Fragilor

SEAP
ID:
CAN1011791
Data:
21/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Satu Mare
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
Valoare:
3.075.150,04 RON
Descriere:
Spaţiile verzi care fac obiectul prezentului acord-cadru şi care urmează a fi întreţinute în municipiul Satu Mare, sunt alcătuite din: parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, zone verzi din interiorul cvartalelor de locuit care au în compoziţie suprafeţe înierbate, rabate flori, arbori şi arbuşti ornamentali, garduri vii, piese de mobilier urban, alei, trotuare şi alte dotări. Serviciile specifice de întreţinere a spaţiilor verzi (plantat flori anuale, bienale, perene, întreţinut trandafiri, cosirea suprafețelor înierbate, reparat mobilier urban, efectuat tratamente fitosanitare, administrat îngrăşăminte, tăieri de corecție la arbori, etc.) se impun a fi efectuate de societăţi autorizate şi specializate, ce dispun de personal calificat şi utilaje necesare.Având în vedere că pe raza B-dul Vasile Lucaciu (exclusiv), B-dul Henri Coandă (exclusiv), calea ferată, str. Fabricii, str. Wolfenbuttel (exclusiv), str. Ceahlăului (exclusiv), str. Fragilor din municipiul Satu Mare există o serie de arbori uscaţi sau în curs de uscare, care prezintă evidente semne de pericol, este necesară efectuarea serviciului de tăiere a arborilor şi arbuştilor, scoatere a cioatelor, defrişare a vegetaţiei arbustive şi arboricole. Întrucât coroana unor arbori este foarte bogată şi afectează conductorii aerieni, faţada şi acoperişul clădirilor, prin înfundarea jgheaburilor şi burlanelor, fapt semnalat de către cetăţeni, sau prezintă un procent mare de ramuri uscate, se impune efectuarea serviciilor de intervenţie de orice fel în coroana arborilor şi arbuştilor (tăieri de corecţie, tăieri în scaun sau de regenerare,etc.) tăiere a drajonilor şi lăstarilor lacomi precum şi servicii de combatere a agenţilor dăunători. In acest sens se va incheia un acord cadru pe 4 ani cu un singur operator economic.Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.
Loturi:
Municipiul Satu Mare
Default lot
Spaţiile verzi care fac obiectul prezentului acord-cadru şi care urmează a fi întreţinute în municipiul Satu Mare, sunt alcătuite din: parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, zone verzi din interiorul cvartalelor de locuit care au în compoziţie suprafeţe înierbate, rabate flori, arbori şi arbuşti ornamentali, garduri vii, piese de mobilier urban, alei, trotuare şi alte dotări. Conform valorii estimate şi ţinând cont de prevederile art. 7, alin.(1), lit.c) şi art.68, alin.(1), lit. a) din Legea 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă pentru: „Întreţinere si amenajare a spaţiilor verzi din municipiul Satu Mare: Zonele verzi cuprinse între B-dul Vasile Lucaciu (exclusiv), B-dul Henri Coandă (exclusiv), calea ferată, str. Fabricii, str. Wolfenbuttel (exclusiv), str. Ceahlăului (exclusiv), str. Fragilor” a ales procedura de licitaţie deschisă.Tipul contractului pe care autoritatea contractantă urmează să-l atribuie este un acord cadru de prestări servicii. În baza acordului cadru vor fi atribuite contracte subsecvente de servicii cu o frecventa de cel putin 1 contract pe an. Valoarea maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este de 919.420,78 lei ( fara TVA). Acordul cadru și contractele subsecvente se vor încheia cu un singur operator economic.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro