4038806 - Municipiul Satu Mare / Satu Mare

294 contracte in valoare de 1.119.667.217 RON / 230.859.220 EUR

Tip grafic

Interval

189875 - Întretinere si amenajare a spatiilor verzi din municipiul Satu Mare

4038806 - Municipiul Satu Mare

77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

19.117.609,07 RON

3.941.775 EUR

14

mai

2021

CAN1055719 - Servicii de integrare şi dezvoltare pentru digitalizare documente Lot 1 - Primăria Municipiului Satu Mare Lot 2 - Teatrul de Nord Satu Mare

4038806 - Municipiul Satu Mare

72212771-4 - Servicii de dezvoltare de software utilitar general (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

1.442.400 RON

297.402 EUR

12

mai

2021

CAN1054545 - Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare: Lotul I - Mal Drept Someş; Lotul II - Mal Stâng Someş

4038806 - Municipiul Satu Mare

45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

138.542.164 RON

28.565.395 EUR

23

aprilie

2021

SCNA1051551 - Reabilitare Clădire Sala Studio Ács Alajos și Mansardare în Volumul Existent

4038806 - Municipiul Satu Mare

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

2.318.434,49 RON

478.028 EUR

16

aprilie

2021

CAN1026752 - Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a Sistemului de lluminat Public din Municipiul Satu Mare

4038806 - Municipiul Satu Mare

50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

14.557.322,18 RON

3.001.510 EUR

15

aprilie

2021

SCNA1051212 - Transformarea zonei degradate a malurilor Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

4038806 - Municipiul Satu Mare

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

5.398.755,44 RON

1.113.145 EUR

08

aprilie

2021

CAN1052042 - Contract de prestări servicii postale

4038806 - Municipiul Satu Mare

64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Norme proprii (Anexa 2)

Stare: Atribuita

646.454,06 RON

133.289 EUR

11

martie

2021

CAN1051985 - Contract de furnizare gaze naturale

4038806 - Municipiul Satu Mare

09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Negociere fara publicare prealabila

Stare: Atribuita

272.323,57 RON

56.149 EUR

10

martie

2021

SCNA1009324 - Lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală în municipiul Satu Mare

4038806 - Municipiul Satu Mare

45233290-8 - Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

3.206.977,56 RON

661.232 EUR

10

martie

2021

Pagina urmatoare