Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție prin verificatori de proiect atestați privind obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Balaci, Ciolănești (DJ 701) - Buzescu (DE 70)”

SEAP
ID:
CAN1080149
Data:
31/05/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție prin verificatori de proiect atestați privind obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Balaci, Ciolănești (DJ 701) – Buzescu (DE 70)”. Numărul de zile înainte de termenul - limită pentru primirea ofertelor până când ofertanţii pot solicita clarificări: 21 Numarul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitarile de clarificari şi/sau informaíi suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi : 11 zile Toate solicitarile de clarificări precum si raspunsurile la acestea se vor transmite prin intermediul SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție prin verificatori de proiect atestați privind obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Balaci, Ciolănești (DJ 701) - Buzescu (DE 70)”
Default lot
Se vor realiza servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Balaci, Ciolănești (DJ 701) - Buzescu (DE 70)”, privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile, de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții. Se vor realiza urmatoarele: Etapa I: Verificarea tehnică a documentațiilor elaborate la faza SF/DALI Etapa a II-a: Verificarea tehnică a documentațiilor elaborate la faza PT Etapa a III-a: Verificarea tehnică în perioada de execuție a lucrărilor
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro