Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 – Zona nr. 1 VEST Lot 2 – Zona nr. 2 EST

SEAP
ID:
CAN1025916
Data:
22/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Valoare:
98.201.749,09 RON
Descriere:
Acord – cadru de lucrari - Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 – Zona nr.1 VEST Lot 2 – Zona nr.2 EST , conform caietelor de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
58.557.234 RON
Drumurile judetene din judetul Teleorman
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 1– Zona nr.1 VEST
Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte, sunt in Anexa C – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.
50.922.709 RON
Drumurile judetene din judetul Teleorman
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 2- Zona nr. 2 EST
Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte, sunt in Anexa F – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro