Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 – Zona nr. 1 VEST Lot 2 – Zona nr. 2 EST

  SEAP
  ID
  CAN1025916
  Data
  24 Noiembrie 2019
  Valoare
  51.695.296,16 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Licitatie deschisa
  Tipul contractului::
  Lucrari
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Alexandria
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Acord – cadru de lucrari - Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 – Zona nr.1 VEST Lot 2 – Zona nr.2 EST , conform caietelor de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
  Loturi:
  50.922.709 RON
  Drumurile judetene din judetul Teleorman
  Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 2- Zona nr. 2 EST
  Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte, sunt in Anexa F – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.
  58.557.234 RON
  Drumurile judetene din judetul Teleorman
  Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 1– Zona nr.1 VEST
  Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte, sunt in Anexa C – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.