Servicii de supervizare a contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud, Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)”

SEAP
ID:
SCNA1046725
Data:
04/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Valoare:
477.500 RON
Descriere:
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de supervizare a contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud, Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 17 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Tronsonul DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud, Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)
Default lot
Se vor presta servicii de supervizare a contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare DJ503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)", in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.