Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km)

  SEAP
  ID
  SCNA1016448
  Data
  14 Mai 2019
  Valoare
  13.586.743,89 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Lucrari
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Alexandria
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km), conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
  Loturi:
  DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594
  Default lot
  Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km), conform caietului de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de 14.590.161 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 362.532 lei, fara TVA; - execuție lucrări (C+M) =14.159.749 lei, fara TVA; - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor = 67.880 lei, fara TVA. ”Diverse si neprevazute” reprezinta cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, în functie de necesitati, prin încheierea unui act aditional la contract. În acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale în conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr.98/2016. Procentul de diverse si neprevazute stabilit de proiectant este de 10%.