Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 - 63 +773 (8,132 km)

SEAP
ID:
SCNA1018666
Data:
28/01/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
14.001.371,99 RON
Descriere:
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 - 63 +773 (8,132 km), conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 - 63 +773
Default lot
Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul: Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C), km 55+594 - 63 +773 (8,132 km), conform caietului de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de 16.915.622 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 428.028 lei, fara TVA; - execuție lucrări (C+M) =16.408.798 lei, fara TVA; - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor = 78.796 lei, fara TVA. ”Diverse si neprevazute” reprezinta cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, în functie de necesitati, prin încheierea unui act aditional la contract. În acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale în conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr.98/2016. Procentul de diverse si neprevazute stabilit de proiectant este de 10%.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro