Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)

  SEAP
  ID
  SCNA1011723
  Data
  10 Ianuarie 2019
  Valoare
  10.761.647,66 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Lucrari
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Alexandria
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)”, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
  Loturi:
  DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)
  Default lot
  Servicii de proiectare tehnica, execuție lucrări (C+M) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)”, conform caietului de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de 12.178.399 lei, fără TVA, din care: - servicii de proiectare = 294.375 lei, fara TVA; - execuție lucrări (C+M) =11.827.503 lei, fara TVA; - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor = 56.521 lei, fara TVA. ”Diverse si neprevazute” reprezinta cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, în functie de necesitati, prin încheierea unui act aditional la contract. În acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale în conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr.98/2016. Procentul de diverse si neprevazute stabilit de proiectant este de 10%.