"Achiziţie servicii de transmitere mesaje multimedia prin intermediul presei locale"

SEAP
ID:
SCNA1025631
Data:
21/10/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
226.800 RON
Descriere:
Serviciile care fac obiectul contractului vizează: “Achiziţie servicii de transmitere mesaje multimedia prin intermediul presei locale”. În conformitate cu principiile comunicării și transparenței, Primăria Municipiului Craiova este autoritate publică căreia îi revin sarcini, obligații și responsabilități de informare a opiniei publice asupra activității sale, pentru furnizarea de informații corecte, complete, consistente și obiective, de natură administrativă și nu numai. Pentru o informare corectă și obiectivă a grupului țintă căruia i se adresează Autoritatea Contractantă, este necesară diseminarea cu operativitate a acțiunilor și realizărilor Primăriei și Consiliului Local Craiova, prin mijloace de comunicare diverse, inclusiv prin media. Astfel, este necesară achiziția unor servicii de campanie de informare publică în toate mijloacele de comunicare mass-media locală: presă scrisă – cotidian și săptămânal, televiziune, radio și online, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 145682/23.08.2019. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare cu 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.
Loturi:
Municipiul Craiova şi la sediul prestatorului
Default lot
“Achiziţie servicii de transmitere mesaje multimedia prin intermediul presei locale”, respectiv: Presă scrisă – cotidian: minim trei cotidiene. 5 machete x 250 cmp x 3 cotidiene x 4 campanii = 15.000 cmp Presă scrisă – săptămânal: minim 1 săptămânal. 1 machete x 400 cmp x 1 săptămânal x 4 campanii = 1600 cmp Presă online: maxim 16 publicații online 16 apariții/zi x 6 zile x 4 campanii = 360 apariții online Televiziune: minim patru posturi TV locale 3 minute/zi x 6 zile x 4 posturi x 4 campanii = 288 minute difuzare audio-video (spot audio-video sub formă de advertorial, reportaj, mesaje-carton etc.) Radio: minim trei posturi radio locale 6 minute/zi x 6 zile x 3 posturi radio x 4 campanii = 432 minute difuzare audio (spot audio sub formă de advertorial, reportaj etc.) conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 145682 din 23.08.2019.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro