4417214 - Municipiul Craiova / Craiova

1000 contracte in valoare de 4.662.177.459 RON / 961.273.703 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1075535 - “Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi”: Lot 1: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru construcţii civile; Lot 2: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru unităţi spitaliceşti; Lot 3: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru amenajări peisagistice/spaţii verzi.

4417214 - Municipiul Craiova

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

78.783.293,09 RON

16.243.978 EUR

24

noiembrie

2022

CAN1092125 - Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziţie sirene electronice de 1200W

4417214 - Municipiul Craiova

38822000-3 - Sirene telecomandate (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

98.600 RON

20.330 EUR

19

noiembrie

2022

SCNA1079429 - Execuție lucrări pentru proiectul ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” inclusiv Creşa nr. 5”, cod SMIS 126183

4417214 - Municipiul Craiova

45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

18

noiembrie

2022

CAN1091941 - Achizitie lucrari de aplicare a marcajelor termoplastice in municipiul Craiova

4417214 - Municipiul Craiova

45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

0 RON

0 EUR

18

noiembrie

2022

190487 - Lucrari de reparatii constructii la imobilele detinute si administrate de autoritatea executiva si la unitatile de învatamânt - Acord cadru

4417214 - Municipiul Craiova

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

34.683.488,55 RON

7.151.235 EUR

02

noiembrie

2022

SCNA1078366 - „Achiziţie rechizite şi consumabile de birou”

4417214 - Municipiul Craiova

30197000-6 - Articole marunte de birou (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

35.211,9 RON

7.260 EUR

31

octombrie

2022

SCNA1078353 - Achiziţie „Buldoexcavator pe roți”

4417214 - Municipiul Craiova

43210000-8 - Utilaje pentru terasamente (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

433.000 RON

89.278 EUR

31

octombrie

2022

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro