RO10976687 - DELGAZ GRID S.A. / null

626 contracte in valoare de 3.767.472.795 RON / 776.798.514 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1018843 - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT – 3 loturi, astfel: - Lot 1 jud. Bacau + jud. Neamt; - Lot 2 jud. Iasi + jud. Vaslui; - Lot 3 jud. Suceava + jud. Botosani

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

2.346.625,65 RON

483.840 EUR

14

aprilie

2021

CAN1027815 - Săpătură (pentru remedieri defecte si investitii in regie proprie) și furnizare produse de balastieră pe raza de activitate a Delgaz Grid S.A. - 20 de loturi

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

45112100-6 - Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura competitiva cu negociere

Stare: Atribuita

79.075.953,94 RON

16.304.320 EUR

12

aprilie

2021

5.769.939,67 RON

1.189.678 EUR

12

aprilie

2021

0 RON

0 EUR

11

aprilie

2021

CAN1053237 - Proiectare – faza SF pentru Modernizare completa si integrare in SCADA a statiei de transformare 110/20 kV Roman Laminor, jud. Neamt

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

120.000 RON

24.742 EUR

01

aprilie

2021

CAN1052474 - Convertoare electronice de volum de tip T (DTC 20B), cu modem GSM/GPRS intern

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

30192160-0 - Corectoare (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

0 RON

0 EUR

18

martie

2021

CAN1049426 - „Servicii de mentenanță, suport și dezvoltări pentru sistemul FSMS (Field Service Management System)””

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

72212000-4 - Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Negociere fara publicare prealabila

Stare: Atribuita

6.215.083,36 RON

1.281.460 EUR

15

martie

2021

CAN1052148 - Mentenanta autovehicule (servicii de revizii, reparaţii, ITP, spalatorie si cosmetizare, tractare)

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

0 RON

0 EUR

15

martie

2021

CAN1024218 - Lucrari de refacere carosabil , trotuare, spatii verzi si inlocuit placi camine de vizitare in urma lucrarilor DELGAZ GRID SA– 20 loturi

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura competitiva cu negociere

Stare: Atribuita

41.776.572,68 RON

8.613.726 EUR

11

martie

2021

CAN1051827 - Punere la dispozitie de salariati temporari pentru realizarea unor misiuni

RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.

79620000-6 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

0 RON

0 EUR

10

martie

2021

Pagina urmatoare