RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias / null

2218 contracte in valoare de 4.649.618.955 RON / 958.684.321 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1043678 - ELABORARE STUDII GEOTEHNICE PENTRU PROIECTAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE SI A INSTALATIILOR AFERENTE

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

68.000 RON

14.021 EUR

18

ianuarie

2021

SCNA1048749 - SERVICII DE MONITORIZARE PRIN GPS A AUTOVEHICULELOR ȘI UTILAJELOR DIN CADRUL SNTGN TRANSGAZ SA

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

63712710-3 - Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

298.854,48 RON

61.619 EUR

18

ianuarie

2021

SCNA1048673 - MATERIALE ELECTRICE ÎN VEDEREA EXECUȚIEI INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE UTILIZARE PENTRU 12 OBIECTIVE SNT

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

31213100-3 - Cutii de distributie (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

74.626,74 RON

15.387 EUR

14

ianuarie

2021

SCNA1048640 - Alcool și Dezinfectanți

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

24322500-2 - Alcool (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

28.620 RON

5.901 EUR

13

ianuarie

2021

SCNA1048622 - Lucrări privind punerea în siguranță a conductei DN 150 mm Racord SRM Măgureni, zona Măgureni, județul Prahova

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

45231220-3 - Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

250.003 RON

51.547 EUR

13

ianuarie

2021

SCNA1048555 - Invertoare de sudură Lot 1 - 220 V și Lot 2 – 380 V

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

44315100-2 - Accesorii de sudura (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

178.190 RON

36.740 EUR

12

ianuarie

2021

CAN1012021 - Calculatoare

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

7.326.684 RON

1.510.656 EUR

07

ianuarie

2021

SCNA1046258 - “Servicii de întreținere și reparatii gazcromatografe de laborator model Agilent”

RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

50531200-8 - Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Acord-cadru

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

90.210,4 RON

18.600 EUR

07

ianuarie

2021

Pagina urmatoare