5655842 - Comuna Bujoreni / Bujoreni

4 contracte in valoare de 10.813.653 RON / 2.229.619 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1056109 - ACHIZIȚIE TRACTOR CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL ȘI REMORCĂ - COMUNA BUJORENI, JUDEȚUL TELEORMAN

5655842 - Comuna Bujoreni

34138000-3 - Tractoare rutiere (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

413.469,42 RON

85.251 EUR

04

august

2021

SCNA1010131 - ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR CU ACCESORII

5655842 - Comuna Bujoreni

43262100-8 - Excavatoare mecanice (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

323.500 RON

66.701 EUR

17

decembrie

2018

SCNA1003860 - Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari aferente obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BUJORENI, JUDETUL TELEORMAN”

5655842 - Comuna Bujoreni

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

9.094.462,67 RON

1.875.147 EUR

04

septembrie

2018

192444 - Modernizare DC 111 limita judet Giurgiu – Prunaru (DN6) Km 4+000 – Km 6+000, comuna Bujoreni

5655842 - Comuna Bujoreni

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Cerere de oferta

Stare: Atribuita

982.222,88 RON

202.520 EUR

24

septembrie

2015