22821384 / IMPERIUM S.R.L. / Buzau, Buzau

  75 achizitii in valoare de 4.667 RON / 933,40 EUR

  Tip grafic
  Interval

  Pagina 1 din 75 rezultate

  Achizitie directa

  DA2276384 - pulovar

  69 RON / 13,80 EUR18235100-6 - Pulovere (Rev.2)

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  18Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  7Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  7Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  7Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  4Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  4Oct.2011

  4201813 MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

  Localitate:Targu SecuiescJudet:Covasna

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Conditii neacceptate la termen
  4Oct.2011

  18502816 POLITIA LOCALA FAGARAS

  Localitate:FagarasJudet:Brasov

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  14Sept.2011
  14Sept.2011

  18502816 POLITIA LOCALA FAGARAS

  Localitate:FagarasJudet:Brasov

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  14Sept.2011

  18502816 POLITIA LOCALA FAGARAS

  Localitate:FagarasJudet:Brasov

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  14Sept.2011

  18502816 POLITIA LOCALA FAGARAS

  Localitate:FagarasJudet:Brasov

  22821384 IMPERIUM S.R.L.

  Localitate:BuzauJudet:Buzau

  Oferta acceptata
  14Sept.2011