26143888 / Anderco Sergiu George PFA / Medias, Sibiu

  171 achizitii in valoare de 657.507 RON / 131.501,40 EUR

  Tip grafic
  Interval

  Pagina 1 din 171 rezultate

  2Apr.2024
  2Apr.2024
  2Apr.2024

  4241052 COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)

  Localitate:seica MareJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta acceptataServicii
  2Apr.2024
  2Apr.2024
  13Mart.2024

  4241230 COMUNA HOGHILAG (PRIMARIA COMUNEI HOGHILAG)

  Localitate:HoghilagJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta acceptataServicii
  13Mart.2024
  13Mart.2024

  4241230 COMUNA HOGHILAG (PRIMARIA COMUNEI HOGHILAG)

  Localitate:HoghilagJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta neacceptata in termenServicii
  7Mart.2024

  4241230 COMUNA HOGHILAG (PRIMARIA COMUNEI HOGHILAG)

  Localitate:HoghilagJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta neacceptata in termenServicii
  7Mart.2024

  4241230 COMUNA HOGHILAG (PRIMARIA COMUNEI HOGHILAG)

  Localitate:HoghilagJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta neacceptata in termenServicii
  7Mart.2024

  4241052 COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)

  Localitate:seica MareJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta acceptataServicii
  1Mart.2024
  15Febr.2024

  4241052 COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)

  Localitate:seica MareJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta acceptataServicii
  15Febr.2024

  4241052 COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)

  Localitate:seica MareJudet:Sibiu

  26143888 Anderco Sergiu George

  Localitate:MediasJudet:Sibiu

  Oferta refuzataServicii
  14Febr.2024
  14Febr.2024
  27Dec.2023