3126950 / COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA / Galati, Galati

  27 achizitii offline in valoare de 799.947,16 RON / 159.989,43 EUR

  Tip grafic
  Interval

  Pagina 1 din 27 rezultate

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  5888716 RCS & RDS S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  3Apr.2024
  Achizitie Offline

  DAN2149616 - GAZE NATURALE

  51.960,87 RON / 10.392,17 EUR09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 13093222 ENGIE ROMANIA S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  3Apr.2024
  Achizitie Offline

  DAN2149591 - ILUMINAT INCALZIT

  8.921,77 RON / 1.784,35 EUR09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 28909028 ELECTRICA FURNIZARE

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  3Apr.2024

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 23973046 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  3Apr.2024

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 16914128 APA CANAL SA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  3Apr.2024

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  5888716 RCS & RDS S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Oct.2023
  Achizitie Offline

  DAN2021236 - GAZE NATURALE

  54.041,9 RON / 10.808,38 EUR09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 13093222 ENGIE ROMANIA S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Oct.2023
  Achizitie Offline

  DAN2021227 - ILUMINAT INCALZIT

  28.325,5 RON / 5.665,10 EUR09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 28909028 ELECTRICA FURNIZARE

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Oct.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 23973046 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  12Oct.2023
  Achizitie Offline

  DAN2021155 - APA CANAL

  18.107,93 RON / 3.621,59 EUR65111000-4 - Distributie de apa potabila (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 16914128 APA CANAL SA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  12Oct.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  5888716 RCS & RDS S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  13Iul.2023
  Achizitie Offline

  DAN1962689 - GAZE NATURALE

  54.041,9 RON / 10.808,38 EUR09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 13093222 ENGIE ROMANIA S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  13Iul.2023
  Achizitie Offline

  DAN1962677 - ILUMINAT INCALZIT

  21.628,06 RON / 4.325,61 EUR09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 28909028 ELECTRICA FURNIZARE

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  13Iul.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 23973046 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  13Iul.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 16914128 APA CANAL SA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  13Iul.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  5888716 RCS & RDS S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Apr.2023
  Achizitie Offline

  DAN1901801 - GAZE NATURALE

  50.038,92 RON / 10.007,78 EUR09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 13093222 ENGIE ROMANIA S.A.

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Apr.2023
  Achizitie Offline

  DAN1901794 - ILUMINAT INCALZIT

  12.565,96 RON / 2.513,19 EUR09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 28909028 ELECTRICA FURNIZARE

  Localitate:BucurestiJudet:Bucuresti

  PublicatServicii
  12Apr.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 23973046 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  12Apr.2023

  3126950 COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  RO 16914128 APA CANAL SA

  Localitate:GalatiJudet:Galati

  PublicatServicii
  12Apr.2023