4245127 / Colegiul Tehnic Batthyany Ignac / Gheorgheni, Harghita

  313 achizitii offline in valoare de 709.732,49 RON / 141.946,50 EUR

  Tip grafic
  Interval

  Pagina 1 din 313 rezultate

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  48927835 BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  12Iun.2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  48927835 BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  12Iun.2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  39706355 ENGIFRUCT

  Localitate:CiumaniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  12Iun.2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  550152 COVALACT

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  11Iun.2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  529800 Pati-expres

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  7Iun.2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  39706355 ENGIFRUCT

  Localitate:CiumaniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  29Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  48927835 BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  29Mai2024
  Achizitie Offline

  DAN2189913 - lemn de foc

  9.523,81 RON / 1.904,76 EUR03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  31503290 SZAK-FER

  Localitate:JoseniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  28Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  529800 Pati-expres

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  24Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  529800 Pati-expres

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  24Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  39706355 ENGIFRUCT

  Localitate:CiumaniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  23Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  48927835 BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  22Mai2024
  Achizitie Offline

  DAN2184662 - diverse articole

  1.294,02 RON / 258,80 EUR44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  530503 IZSO-UNIVERSAL-COM

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  21Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  529800 Pati-expres

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  21Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  529800 Pati-expres

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  21Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  39706355 ENGIFRUCT

  Localitate:CiumaniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  16Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  48927835 BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.

  Localitate:Sfantu GheorgheJudet:Covasna

  PublicatFurnizare
  16Mai2024
  Achizitie Offline

  DAN2181893 - BUTELII ARAGAZ

  529,41 RON / 105,88 EUR44612100-4 - Butelii de gaz (Rev.2)

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  34367444 DETROIT CITY GAZ DISTRIBUTION

  Localitate:DitrauJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  16Mai2024

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  530503 IZSO-UNIVERSAL-COM

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  16Mai2024
  Achizitie Offline

  DAN2181831 - CARNE DE PORC

  1.536,71 RON / 307,34 EUR15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)

  4245127 Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  22841195 TARSAK BOLTJA

  Localitate:GheorgheniJudet:Harghita

  PublicatFurnizare
  16Mai2024