CITADINA 98

Cod fiscal: RO 1634561 | Galati

61 contracte in valoare de 962.492.512 RON / 198.452.064 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1050736 - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „ Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”

4350394 - JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

27.024.564,48 RON

5.572.075 EUR

22

februarie

2022

CAN1072572 - Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)"

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

72.092.096,56 RON

14.864.350 EUR

09

februarie

2022

CAN1041308 - Furnizare mixturi asfaltice si betoane gata de turnare

30510397 - S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.

44113620-7 - Asfalt (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

5.438.121 RON

1.121.262 EUR

12

ianuarie

2022

SCNA1063530 - Modernizare drumuri de interes local in comuna Bragadiru, judetul Teleorman

6691967 - COMUNA BRAGADIRU

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

8.877.877,96 RON

1.830.490 EUR

21

decembrie

2021

CAN1024025 - LUCRĂRI DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2019 – 2023

4231776 - JUDETUL IALOMITA

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

19.522.201,35 RON

4.025.196 EUR

08

decembrie

2021

CAN1041308 - Furnizare mixturi asfaltice si betoane gata de turnare

30510397 - S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.

44113620-7 - Asfalt (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Acord-cadru

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

15.540.018 RON

3.204.127 EUR

01

decembrie

2021

Pagina urmatoare
Politica de confidentialitate