ADAL SOLUTIONS

Cod fiscal: 35254230 | Santimbru

4 contracte in valoare de 24.895.297 RON / 5.133.051 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1047914 - Achiziția serviciilor de proiectare faza DTAC+PT+detalii executie +caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a documentatiilor, inclusiv servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor privind obiectivul:„CONSTRUIRE, DOTARE SI OPERATIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL – ACTIVITATI EDUCATIVE, CULTURALE, RECREATIVE, SOCIO-CULTURALE" cod SMIS 129287, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020

4562923 - MUNICIPIUL ALBA IULIA

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

9.210.000 RON

1.898.969 EUR

28

decembrie

2021

6.025.570 RON

1.242.386 EUR

07

septembrie

2020

893.964,17 RON

184.323 EUR

25

februarie

2020