ECO TERM S.R.L.

Cod fiscal: 14737011 | Urziceni

7 contracte in valoare de 102.830.086 RON / 21.202.080 EUR

Tip grafic

Interval

CAN1036582 - Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții denumit “Reabilitare termică în vederea creşterii eficientei energetice şi modernizare spații de lucru la IPJ Neamţ pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2” în cadrul Programului Operaţional Regional – 2014 – 2020, Axa Prioritara - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.l - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice – Cod SMIS: 110903

2613478 - INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Atribuita

20.997.834,25 RON

4.329.450 EUR

28

iulie

2022

SCNA1064063 - Reabilitare teren, extindere si modernizare "Clădire Comandament seismic”

5495458 - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

11.189.198,66 RON

2.307.051 EUR

30

decembrie

2022

SCNA1063454 - Reabilitare și modernizare sistem/instalații de climatizare Cantina „Tudor Vladimirescu”

4701606 - UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI

45331000-6 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

564.895,66 RON

116.473 EUR

20

decembrie

2021

SCNA1062589 - EXTINDERE,REABILITARE SI MODERNIZARE CORP PRIMARIE CONSTRUIRE GARAJ PT MASINI INTERVENTIE,SOPRON UTILAJE ,SISTEMATIZARE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE

2613109 - COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

5.081.114,9 RON

1.047.653 EUR

07

decembrie

2021

Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro