„ACTUALIZARE DOCUMENTATIE TEHNICA SI STABILIREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT LA POD PESTE RAUL VEDEA, SAT SOCETU, COM. STEJARU, JUD. TELEORMAN”

SEAP
ID:
212431
Data:
18/08/2017
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Pitesti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
Valoare:
2.075.989,95 RON
Descriere:
Achizitie de lucrari aferente proiectului cu titlul Actualizare documentatie tehnica si stabilirea lucrarilor ramase de executat la “Pod peste raul Vedea, sat Socetu, comuna Stejaru, jud. Teleorman” si avand numarul contractului de finantare: 8737/10.04.2015 Investitia in totalitatea sa urmareste sa finalizeze podul peste raul Vedea din stul Socetu, comuna Stejaru astfel incat aceasta sa satisfaca din punct de vedere calitativ si cantitativ cerintele viitorilor utilizatori, Ia nivelul normelor europene actuale. Podul are o importanta speciala pentru ca asigura legatura intre DJ679B si DN65A, in prezent aceasta efectuandu-se prin podul de la Scrioastea, cu un ocol de cca.40km. Odata cu realizarea drumului comunal DC47 intre DJ 679B si DN65A, prin DC45, se deschide posibilitatea accesului direct din DN6 si DJ679B, la autostrada Bucuresti-Craiova. Podul are trei deschideri de cate 27,00m si lungimea totala de 96,10m. Suprastructura este realizata din grinzi prefabricate postcomprimate, din cate trei tronsoane. In sectiune transversala sunt 4 grinzi la distanta interax de 2,85m. Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 2.759.131,50 lei fara TVA. Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 2.691.835,61 lei fara TVA, Cap.5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 67.295,89 lei fara TVA
Loturi:
2.759.131,5 RON
1
1