Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Tiganesti, judetul Teleorman

SEAP
ID:
177012
Data:
13/04/2017
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Tiganesti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
18.330.219,93 RON
Descriere:
Se vor executa lucrari de modernizare a drumurilor de interes local din comuna Tiganesti, jude?ul Teleorman. Valoarea totala estimata a achizitiei publice pentru “Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Tiganesti, jude?ul Teleorman” este de 24.631.300 lei fara TVA din care: - executie lucrari = 23.442.452 lei, fara TVA. - cheltuielile diverse si neprevazute în valoare de 1.188.848 lei, fara TVA, reprezinta un procent de 5,07% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute).
Loturi:
Comuna Tiganesti, jud. Teleorman
Default Lot