Servicii de interpretare - subactivitatea 2.6. (Modul CBRN); activitatea 4 (Modul ICS)

SEAP
ID:
SCNA1079734
Data:
24/11/2022
Stare:
Publicat
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79540000-1 - Servicii de interpretariat (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Lot 1: Serviciu de interpretare consecutivă pentru modulul CBRN - subactivitatea 2.6. din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea Serviciului de interpretare consecutivă pentru modulul CBRN, din cadrul proiectului ”Multirisc Modulul III”, subactivitatea 2.6.” Lot 2: ”Serviciu interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ” – activitatea 4 - Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea Serviciului de interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ – Activitatea 4 Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative, din cadrul proiectului ”Multirisc Modulul III”, subactivitatea 4.1. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 5 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7
Loturi:
387.226,89 RON
Conform caietului de sarcini
Serviciu interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ” – activitatea 4 - Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative
Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea Serviciului de interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ – Activitatea 4 Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative, din cadrul proiectului ”Multirisc Modulul III”, subactivitatea 4.1.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro