FFURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE -in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" Galati”” , cod smis 141870

SEAP
ID:
CAN1092689
Data:
24/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
159.685,56 RON
Descriere:
VALOARE TOTALA ESTIMATA 258.042,80 ron fara TVA , ASTFEL: FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE: FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE: LAMPA DE EXAMINARE -4 BUC*10.432,40 ron =41.729,60 ron VIDEOLARINGOSCOP-6 BUC*24.159,30 ron =144.955,80 ron LARINGOSCOP -6 BUC*11.892,90 ron =71.357,40 ron Total 258.042,80 ron fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:19 Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor .Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit ,invocat mai sus.
Loturi:
SEDIUL AUTORITATII : STRADA GHEORGHE ASACHI NR.2 , GALATI
Default lot
ALOARE TOTALA ESTIMATA 258.042,80 ron fara TVA , ASTFEL: FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE: FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE: LAMPA DE EXAMINARE -4 BUC*10.432,40 ron =41.729,60 ron VIDEOLARINGOSCOP-6 BUC*24.159,30 ron =144.955,80 ron LARINGOSCOP -6 BUC*11.892,90 ron =71.357,40 ron Total 258.042,80 ron fara TVA
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro