Servicii de asigurare de raspundere civila auto - RCA-SRTFC Timisoara

  SEAP
  ID
  SCNA1079618
  Data
  21 Noiembrie 2022
  Valoare
  17.735,63 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Servicii
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Timisoara
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Servicii de asigurare RCA pentru un numar de 17 autovehicule Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
  Loturi: