Lot 1: Lucrari de reparatii Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta situat in b-dul Tomis nr. 145; Lot 2: Lucrari de reparatii ale teraselor (una necirculabila si cealalta circulabila) aferente imobilului: Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, str. Republicii nr.7.

SEAP
ID:
SCNA1066021
Data:
22/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Valoare:
584.000,29 RON
Descriere:
Executia de lucrari de reparatii conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, pentru urmatoarele imobile: Lot 1: Lucrari de reparatii Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta situat in b-dul Tomis nr. 145; Lot 2: Lucrari de reparatii ale teraselor (una necirculabila si cealalta circulabila) aferente imobilului: Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, str. Republicii nr.7. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, numai prin SICAP, cu cel mult 9 zile inainte de data limită de depunere stabilita pentru depunerea ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile Autoritatii contractante vor fi publicate in SICAP cu 4 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin.(1) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau la un alt termen decat cel stabilit.
Loturi:
299.865,71 RON
CONSTANTA
Lot 1: Lucrari de reparatii Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta situat in b-dul Tomis nr. 145
Lot 1: Lucrari de reparatii Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta situat in b-dul Tomis nr. 145
342.683,57 RON
CONSTANTA
Lot 2: Lucrari de reparatii ale teraselor (una necirculabila si cealalta circulabila) aferente imobilului: Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, str. Republicii nr.7.
Lot 2: Lucrari de reparatii ale teraselor (una necirculabila si cealalta circulabila) aferente imobilului: Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, str. Republicii nr.7.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro